Skärmavbild 2018-04-20 kl. 08.43.30

.

ÄR ER HEMSIDA LÄTTNAVIGERAD, TYDLIG & RESPONSIV?

Eller har ni kanske ingen hemsida alls i dagsläget? Idag ställs det höga krav från konsumenter på lättnavigerade och responsiva hemsidor. Man vill som kund möta väl fungerande hemsidor på alla enheter;  mobiltelefoner, surfplattor och datorer.

Citydesign hjälper Er att anpassa företagets befintliga hemsida, alternativt skapa en helt ny hemsida från grunden, med allt vad det innebär från design till tekniskt utförand

INNEHÅLL & DESIGN

Vi tittar på vad Ni har för önskemål, behov och förutsättningar kring en hemsida, innan vi går igenom detaljer kring upplägg och utseende samt fastställer en tidsplan. Layout, färger, typsnitt, bilder och text anpassas efter Er verksamhet, för oss är det viktigt att reflektera den vision och det bildspråk ni vill förmedla till era kunder. Vi skapar ett lättnavigerat och responsivt utseende som gör Er hemsida fungerande i såväl datorer som på mobiltelefoner och surfplattor.

DOMÄNNAM, PLATTFORM & E-MAIL

Vi hjälper er med de tekniska aspekterna så som registrering/ompekning av domännamn, flytt av text, bilder och information från befintlig sida om sådan finns, registrering av e-mail etc. Tillsammans kommer vi överens om ett upplägg som känns bekvämt och smidigt för Er.

PROJEKTTID & KOSTNAD

Då varje företag och hemsida är unik, lämnar vi offert och tidsplan först efter ett första samtal där vi tittar på Ert företags förutsättningar och behov. Beroende på om hemsidan ska skapas från grunden, eller om det finns en informativ sida att utgå ifrån, påverkar prisbilden och tidsplanen. Vi är öppna för olika typer av upplägg och trivs i en personlig och nära dialog där vi resonerar oss fram till ett bra upplägg som passar er verksamhet. Webbutrymme, domännam och e-mailaddresser är separata kostnader som tillkommer utöver Citydesigns pris. Kontakta oss för en offert anpassad till era önskemål: info@citydesign.se

WEBBSHOP

Vi hjälper även till med att skapa e-butiker, kontakta oss för mer information.

UTBILDNING & UNDERHÅLL

Vi utbildar er i den plattform vi arbetar i om ni önskar, så ni själva kan sköta uppdateringar framöver, alternativt åtar vi oss att underhålla er hemsida löpande. »

EXEMPELSIDOR

Nedan några av de hemsidor vi skapat, vi jobbar löpande med olika projekt och uppdaterar av befinltikga kunders hemsidor.