Bild & Layout

Bildspråket är en viktigt för att skapa en enhetlig stil på hemsidan och för att på bästa sätt förmedla visionen av sin verksamhet. Vi bildhanterar befintliga bilder, tar fram nya eller fotograferar om så önskas, allt för att skapa den känsla ni söker. Vi åtar oss även att uppdatera bilder på hemsidan, beskära, bildhantera etc., allt för att ni ska få ett enhetligt intryck i er hemsidemiljö.

Vi bildhanterar och anpassar även foton och bilder till era sociala medier samt utformar logotyper, presentationsmaterial, broschyrer och annonser till er verksamhet om så önskas.

cd_logga_stamp_kontakt.png