Bild & layout

Bildspråket är en viktigt för att skapa en enhetlig stil på hemsidan och för att på bästa sätt förmedla visionen av sin verksamhet. Vi bildhanterar befintliga bilder, tar fram nya eller fotograferar om så önskas, allt för att skapa den känsla ni söker. Vi åtar oss även att uppdatera bilder på hemsidan, beskära, bildhantera etc., allt för att ni ska få ett enhetligt intryck i er hemsidemiljö.

Vi bildhanterar och anpassar även foton och bilder till era sociala medier samt utformar logotyper, presentationsmaterial och annonser till er verksamhet om så önskas.

cd_la_desktop.png
cd_aena_logga.png
cd_mac_nxt.png
cd_logga_stamp_bild.png
cd_ellicom_foto.png
cd_gavo_kort.png
cd_logga_stamp_kontakt.png